Knauf Flächendicht është një masë izoluese me bazë lateks sintetike dhe materiale mbushëse. Ai nuk përmban asnjë tretësirë. Përpunimi si dhe aplikimi nuk përfshin asnjë kufizim apo rrezik. Pas tharjes së solucionit, krijohet një shtresë ujë-izoluese, elastike.