Sibaterm (Jashtë)

Kjo suva zjarr-frenuese pasive me bazë çimentoje është e përshtatshme për aplikimet në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Për trarët dhe kolonat e çelikut në sallat e pangrohura të prodhimit dhe magazinat, në godina të larta dhe blloqe zyrash, qendra tregtare, pishina, parkime nëntokësore si dhe për mbrojtjen e traversave shtesë gjatë kryerjes së punimeve – këto janë disa nga sipërfaqet e mundshme ku ju mund të shijoni përfitimet e suvasë Knauf Sibaterm.