Pllaka shumë të efektshme dhe lehtësisht të aplikueshme me performancë dhe përdorime të ndryshme për mbrojtjen pasive të efektshme nga zjarri.