Fireboardspachtel është një masë stukuese me bazë gipsi special dhe aditivë të tjerë për stukimin e pllakave Fireboard.