Fill & Finish Light eshtë një masë në formë paste me adidivë plastik, e cila për qëllimin e përdorimit të saj, përmban një kombinim të elementëve mbushes fine të karbonatit të kalçiumit dhe adiditvë të tjerë.