Dritaret e gatshme përbëhen nga dopio elementë alumini me xham e ofruar si një bllok me grillë të brendshme të montuar, nga brenda e pastër, korrnizë me shtresë të pulverizuar ose lakuar dhe elementëve fiksues.

Grilla e brendshme montohet ndërmjet në hapësirën ndërmjet dy xhamave, duke i mbrotjur ato kështu nga papastërtië dhe dëmtimeve mekanike. Pamja dhe zbatimi është e njëjtë me EasyWin®.

Pjesët përbërëse dhe manovrimi i grillave elektrike gjendet në detajet teknike TRO93.de.

Janë të disponueshme dritare për tashësi muri 80 – 300 mm me të njëjtën pamje si EasyWin

Ju lutem kini kujdes:

Rregullat shtetrore për montimin e llojeve të ndryshme të xhamit.