Knauf Diamant përdoret në të gjitha fushat e ndertimit të brendshëm si veshje në sistemet e thata Knauf për plotësimin e kërkesave  zëizoluese, të mbrojtjes nga zjarri, kërkesave ne fortesi dhe qendrueshmeri dhe ato te mbrojtjes nga ambjentet me lagështi të moderuar*

*Ambjentet me lagështi të moderuar  jane ambjente, ku lageshtia e vazhdueshme ditore e ajrit eshte ≤ 70% (prsh. tualetet familjare.).