Cleaneo Akustik FF janë pllaka gipsi me vrima sipas DIN EN 14190 me efekt pastrues të ajrit.

Cleaneo Akustik FF kanë një karton në pjesën se prapme ngjyrë roze si dhe nje cohë me ngjyrë të zezë ose të bardhë. E disponueshme pa cohë sipas kërkesës. Ndertimi special i brinjeve të pllakës Cleaneo Akustik FF me nje brinjë gjatësore dhe ballore FF si dhe një me nje brinjë gjatësore dhe ballore SK ofron nje vijueshmëri preçze të drejtimit të vrimave. Gjithashtu nëpërmjet dimensioneve ekzakte të pllakave, distanca nga vrima në vrimë tek bashkimet e pllakave është automatikisht ajo e duhura.

E veçantë ne paletën e pllakave Cleaneo FF është pllaka e re Cleaneo Acoustic FF RE me vrima rrethore të shpërndara. Kjo pllakë me një design të vrimave dhe shumëllojshmëri të këndeve të pllakës hap prespektiva të reja dhe i përgjigjet kërkesave aktuale të dizinjenimit.