Profil për tavanet me design

Profil llamarine i formuar në të ftohtë, konkav ose konveks me prerje C sipas EN 14195 për tu përdorur si profil kryesor ose mbajtës në tavanet design, kupolat dhe elementet e harkuara të tavanit.