Profil llamarine i formuar në të ftohtë me prerje të tërthortë C sipas EN 14195, i cili shërben si profil kryesor dhe mbajtës tek tavanet e varura me pllakë Drysrtar si dhe si profil vertical tek veshjet e murit me konstruksion UD/CD dhe pllakë Drystar.