Profil për sistemet e thata të tavaneve dhe veshjeve të murit me konstruksion UD/CD

Profil llamarine i formuar në të ftohtë me prerje C sipas EN 14195 për tu përdorur si profil kryesor ose mbajtës në konstruksionin e tavaneve të varura si dhe si profile vertikale në konstruksionet e veshjes së murit me konstruksion UD/CD.