Ne sistem me grafiaton me gërvishtje MineralAktiv, boja për fassadë minerale ofron mbrojtjen më të lartë ndaj algave dhe këpurdhave dhe mykut dhe ofron kështu një fasadë të pastër, pa shenja, për një kohë shumë të gjatë. Boja për fasadë MineralAktiv është e parapërgatitur në kovë, por njëkohësisht pa konservues biocidi.