Betokontakt është një dispersion rezin sintetike e përzier me rërë të pastër kuarci me përmbajtje të lartë alkaline. Përdoret në ambjente të brendshme mbi sipërfaqe jo thithëse si urë lidhëse e dy materialeve të ndryshme.

Para përdorimit të suvave të gipsit dhe gëlqere-gipsit si dhe para përdorimit të suvasë së thatë është e domosdoshme paratrajtimi i sipërfaqes me Betokontakt. Përdorimi i Betokontakt është veçanërisht i domosdoshme tek sipërfaqet e lëmuara të betonit ose soletat e tavaneve me beton si dhe te elementet e parafrabikuara me beton.