Base Filler është një material stukues me aditivë lidhës plastik në formë kremoze, që përmban kombinime të materialeve mbushës prej karbonatit të kalciumit dhe aditivë të tjerë të përshtatshme për qëllimin e përdormit të saj.