Aufbrennsperre është një dispersion rezine sintetike me përmbajtje të lartë alkaline, e cila përdoret mbi sipërfaqe me aftësi të lartë thithëse, para se kjo të suvatohet me suva me bazë gipsi. Ajo redukton aftësinë thithëse të sipërfaqes dhe kështu redukton rrezikun e djegjes së materialitt ë suvasë. Aufbrennsperre përdoret gjithashtu mbi pllakat termoizoluese në sistemin Rotkalk. Koncetrati hollohet me ujë në varësi të sipërfaqes (1:1 deri 1:3).