Atonol është një solucion paratrajtues me ngjyrë të bardhë pa tretësira me rërë të imët kuarzi që përdoret para shtresave të bojës. Atonol është i përdorshë si për ambjente të brendshme edhe ato të jashtme, tek të cilat mendohet të ketë ndryshim të ngjyrës në pjesë të ndryshme të sipërfaqes.