Nr. Dok Përshkrimi Lloji i Dok. Madhësia Shkarko
1 ROTBAND Suva me bazë gipsi Suva dhe Fasada Byte
2 Knauf Aufbrennsperre Suva dhe Fasada Byte
3 K435 Knauf Flächendicht / Flächendichtband Ndertimi i thatë Byte
4 Knauf MP 75 – Suva Gipsi Suva dhe Fasada Byte
5 Knauf Fließestrich FE 50 Knauf Dysheme Byte
6 F421 Knauf Nivellierspachtel 415 Knauf Dysheme Byte
7 Knauf Pllakë zjarrduruese & kundër-lagështirës Ndertimi i thatë Byte
8 Knauf Pllakë zjarrduruese Ndertimi i thatë Byte
9 Udhëzim mbi montimin e pllakave Cleaneo® Akustik linear Ndertimi i thatë Byte
10 Udhëzim mbi montimin Pllakat Cleaneo® Akustik SK Ndertimi i thatë Byte
11 Udhëzim mbi montimin Pllakat Cleaneo® Akustik FF Ndertimi i thatë Byte
12 K762 Knauf Safeboard Ndertimi i thatë Byte
Page 1 of 212