Nr. Dok Përshkrimi Lloji i Dok. Madhësia Shkarko
1 MP 75 Byte
2 MP 75 SL Byte
3 MP 75 L Byte
4 Knauf K5 – Ngjitës me elasticitet të ngritur për pllaka të formatit të madh C2TE S1 Byte
5 Knauf K4 – Ngjitës i bardhë elastik për mermer dhe gurë natyrorë Byte
6 Knauf K3 – Ngjitës elastik për pllaka C2TE Byte
7 Knauf K2 – Ngjitës për pllaka Byte
8 Knauf K1 – Ngjitës për pllaka qeramike Byte
9 ROTBAND Suva me bazë gipsi Suva dhe Fasada Byte
10 Knauf Aufbrennsperre Suva dhe Fasada Byte
11 K435 Knauf Flächendicht / Flächendichtband Ndertimi i thatë Byte
12 Knauf Fließestrich FE 50 Knauf Dysheme Byte
13 F421 Knauf Nivellierspachtel 415 Knauf Dysheme Byte
14 Knauf Pllakë zjarrduruese & kundër-lagështirës Ndertimi i thatë Byte
15 Knauf Pllakë zjarrduruese Ndertimi i thatë Byte
16 Udhëzim mbi montimin e pllakave Cleaneo® Akustik linear Ndertimi i thatë Byte
17 Udhëzim mbi montimin Pllakat Cleaneo® Akustik SK Ndertimi i thatë Byte
18 Udhëzim mbi montimin Pllakat Cleaneo® Akustik FF Ndertimi i thatë Byte
19 K762 Knauf Safeboard Ndertimi i thatë Byte
20 KNAUF Piano Ndertimi i thatë Byte
21 Knauf Pllakë ndërtimore kundër lagështirës Ndertimi i thatë Byte
22 Knauf Pllakë ndërtimore Ndertimi i thatë Byte
23 Knauf Pllaka masive Ndertimi i thatë Byte
24 Knauf Pllakë Masive GKB Ndertimi i thatë Byte
25 Knauf LaVita Ndertimi i thatë Byte
26 Knauf Pllakë formuese Ndertimi i thatë Byte
27 Knauf Diamant 12,5 / 15 Ndertimi i thatë Byte
28 Udhëzim mbi montimin Pllakat Cleaneo® Akustik SK Ndertimi i thatë Byte
29 Udhëzim mbi montimin e pllakave Cleaneo® Akustik linear Ndertimi i thatë Byte
30 Udhëzim mbi montimin Pllakat Cleaneo® Akustik FF Ndertimi i thatë Byte
31 K761 Cleaneo® Akustik Ndertimi i thatë Byte