Nr. Dok Përshkrimi Lloji i Dok. Madhësia Shkarko
1 Guardex Byte
2 Knauf K5 – Ngjitës me elasticitet të ngritur për pllaka të formatit të madh C2TE S1 Byte
3 Knauf K4 – Ngjitës i bardhë elastik për mermer dhe gurë natyrorë Byte
4 Knauf K3 – Ngjitës elastik për pllaka C2TE Byte
5 Knauf K2 – Ngjitës për pllaka Byte
6 Knauf K1 – Ngjitës për pllaka qeramike Byte
7 ROTBAND Suva me bazë gipsi Suva dhe Fasada Byte
8 Knauf Aufbrennsperre Suva dhe Fasada Byte
9 K435 Knauf Flächendicht / Flächendichtband Ndertimi i thatë Byte
10 Knauf Fließestrich FE 50 Knauf Dysheme Byte
11 F421 Knauf Nivellierspachtel 415 Knauf Dysheme Byte
12 Knauf Pllakë zjarrduruese & kundër-lagështirës Ndertimi i thatë Byte
13 Knauf Pllakë zjarrduruese Ndertimi i thatë Byte
14 Udhëzim mbi montimin e pllakave Cleaneo® Akustik linear Ndertimi i thatë Byte
15 Udhëzim mbi montimin Pllakat Cleaneo® Akustik SK Ndertimi i thatë Byte
16 Udhëzim mbi montimin Pllakat Cleaneo® Akustik FF Ndertimi i thatë Byte
17 K762 Knauf Safeboard Ndertimi i thatë Byte
18 KNAUF Piano Ndertimi i thatë Byte
19 Knauf Pllakë ndërtimore kundër lagështirës Ndertimi i thatë Byte
20 Knauf Pllakë ndërtimore Ndertimi i thatë Byte
21 Knauf Pllaka masive Ndertimi i thatë Byte
22 Knauf Pllakë Masive GKB Ndertimi i thatë Byte
23 Knauf LaVita Ndertimi i thatë Byte
24 Knauf Pllakë formuese Ndertimi i thatë Byte
25 Knauf Diamant 12,5 / 15 Ndertimi i thatë Byte
26 Udhëzim mbi montimin Pllakat Cleaneo® Akustik SK Ndertimi i thatë Byte
27 Udhëzim mbi montimin e pllakave Cleaneo® Akustik linear Ndertimi i thatë Byte
28 Udhëzim mbi montimin Pllakat Cleaneo® Akustik FF Ndertimi i thatë Byte
29 K761 Cleaneo® Akustik Ndertimi i thatë Byte