Nr. Dok Përshkrimi Lloji i Dok. Madhësia Shkarko
1 Suva Gipsi Super e Lehte MP 75 SL Byte
2 Ndertim me sistem Byte
3 Sistemet e dyshemese Byte
4 Veshje muri i puseve teknike Byte
5 Muret ndarese dhe zeizolimi me sistem Byte
6 Suva e thate dhe veshjet e murit me konstruksion Byte
7 Konstruksione mbajtese Byte
8 Mure me konstruksion metalik Byte
9 Termoizolim dhe modernizim Byte
10 Sistemi i dyerve rreshqitese Byte
11 Sistemet e mureve ne sisteme banimi Byte
12 Kompetenca e patinimit te siperfaqes Byte
Page 1 of 3123