Nr. Dok Përshkrimi Lloji i Dok. Madhësia Shkarko
1 Suva Gipsi e Lehte – MP 75 L Byte
2 Suva Gipsi Super e Lehte MP 75 SL Byte
3 Ndertim me sistem Byte
4 Sistemet e dyshemese Byte
5 Veshje muri i puseve teknike Byte
6 Muret ndarese dhe zeizolimi me sistem Byte
7 Suva e thate dhe veshjet e murit me konstruksion Byte
8 Konstruksione mbajtese Byte
9 Mure me konstruksion metalik Byte
10 Termoizolim dhe modernizim Byte
11 Sistemi i dyerve rreshqitese Byte
12 Sistemet e mureve ne sisteme banimi Byte
13 Kompetenca e patinimit te siperfaqes Byte
14 Mbrojtja nga zhurmat Byte
15 Knauf Diamant Byte
16 Tavane me pllake gipsi Byte
17 AQUAPANEL® Maxi Screws Knauf AQUAPANEL Byte
18 AQUAPANEL® Joint Filler – grey Knauf AQUAPANEL Byte
19 AQUAPANEL® Tape (10 cm) Knauf AQUAPANEL Byte
20 AQUAPANEL® Board Primer Knauf AQUAPANEL Byte
21 AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) Knauf AQUAPANEL Byte
22 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Knauf AQUAPANEL Byte
23 AQUAPANEL® Cement Board Indoor Knauf AQUAPANEL Byte
24 AQUAPANEL® Tyvek® Water-Resistive Barrier Knauf AQUAPANEL Byte
25 AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape Knauf AQUAPANEL Byte
26 AQUAPANEL® Exterior Basecoat – white Knauf AQUAPANEL Byte
27 W61 Knauf Suva e thatë dhe Veshjet e murit me konstruksion Ndertimi i thatë Byte
28 W221 Knauf Konstruksion Mbajtës për lavaman Ndertimi i thatë Byte
29 D11 Knauf Tavane me pllakë gipsi Ndertimi i thatë Byte