Nr. Dok Përshkrimi Lloji i Dok. Madhësia Shkarko
1 Broshure – Suva Gipsi Byte
2 Suva Gipsi e Lehte – MP 75 L Byte
3 Suva Gipsi Super e Lehte MP 75 SL Byte
4 Ndertim me sistem Byte
5 Sistemet e dyshemese Byte
6 Veshje muri i puseve teknike Byte
7 Muret ndarese dhe zeizolimi me sistem Byte
8 Suva e thate dhe veshjet e murit me konstruksion Byte
9 Konstruksione mbajtese Byte
10 Mure me konstruksion metalik Byte
11 Termoizolim dhe modernizim Byte
12 Sistemi i dyerve rreshqitese Byte
13 Sistemet e mureve ne sisteme banimi Byte
14 Kompetenca e patinimit te siperfaqes Byte
15 Mbrojtja nga zhurmat Byte
16 Knauf Diamant Byte
17 Tavane me pllake gipsi Byte
18 AQUAPANEL® Maxi Screws Knauf AQUAPANEL Byte
19 AQUAPANEL® Joint Filler – grey Knauf AQUAPANEL Byte
20 AQUAPANEL® Tape (10 cm) Knauf AQUAPANEL Byte
21 AQUAPANEL® Board Primer Knauf AQUAPANEL Byte
22 AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) Knauf AQUAPANEL Byte
23 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Knauf AQUAPANEL Byte
24 AQUAPANEL® Cement Board Indoor Knauf AQUAPANEL Byte
25 AQUAPANEL® Tyvek® Water-Resistive Barrier Knauf AQUAPANEL Byte
26 AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape Knauf AQUAPANEL Byte
27 AQUAPANEL® Exterior Basecoat – white Knauf AQUAPANEL Byte
28 W61 Knauf Suva e thatë dhe Veshjet e murit me konstruksion Ndertimi i thatë Byte
29 W221 Knauf Konstruksion Mbajtës për lavaman Ndertimi i thatë Byte
30 D11 Knauf Tavane me pllakë gipsi Ndertimi i thatë Byte