Knauf Tirana është organizatore e shumë seminareve dhe vizitave përgjatë gjithë vitit.
Gjatë vizitave, mysafirët kanë rastin të shkëmbejnë eksperienca si dhe të shohin kantiere ndërtimi, ndërtesa rezidenciale dhe shumë objekte tjera të ndërtuara me Sisteme Knauf.
Më poshtë ju tregojmë aktivitetet kryesore që janë mbajtur në Qershor 2022.

1. Vizitë e Arkitektëve nga Maqedonia e Veriut

2. Vizitë e Knauf Partnerëve nga Maqedonia e Veriut

3. Vizitë e Arkitektëve nga Mali i Zi

4. Vizitë e Knauf Partnerëve nga Kosova