Katër Vlerat Knauf si bazë për një tregti të qëndrueshme

Knauf është plotësisht i bindur se vetëm krijimi i vlerave i mundëson kompanisë një rritje të qëndrueshme. Nga vlerat rritet kompetenca për të përballuar sfidat e të ardhmes. Tek ato mbështetet tregtia e sipërmarrjes, sipas tyre jetojnë punonjësit aktualisht.

Nga vlerat rritet kompetenca