Knauf është mbiemri i familjes që e ka themeluar.

Knauf-in e karakterizon guximi për vizion, inovacione e investime si edhe procesi i thjeshtë i vendimmarrjes dhe pasuria e ideve e të gjithë punonjësve.

E krijuar nga veprimtaria tradicionale e gipsit sot kompania prodhon materiale për ndërtimin e thatë, pllaka Knauf, pllaka akustike fibër minerale, pllakë fibër gipsi, suva e brendshme me bazë gipsi dhe suva e jashtme me bazë çimentoje si dhe materiale termo-izoluese me bazë të leshit gurit dhe të xhamit. Afërsia me klientin, krijimi i lidhjeve të veçanta dhe shumëvjeçare me to nëpërmjet këshillimit të klasit parë dhe shërbimit të nevojshëm profesional të produkteve dhe sistemeve të cilësisë së lartë, janë mënyrat e funksionimit të Knauf-it në treg.

Kjo arrihet me anë të teknologjisë moderne, e cila është në zhvillim të vazhdueshëm. E ardhmja është në duart e punonjësve të talentuar dhe të motivuar. Një aspekt i rëndësishëm është “kultura familjare”, që mbizotëron në kompani: të mësosh nga njëri-tjetri, të qëndrosh i bashkuar, të japësh dijet, të marrësh rolin e këshilluesit, të gjesh rrugë të reja dhe të drejtpërdrejta dhe të ofrosh diçka të veçantë.

Kudo në botë, ku kompania Knauf krijohet, ajo ka si kriter kryesor: ekonomizimin e ndërtimit.