Derë më derë prej shumë gjeneratash

Fazat më të rëndësishme në historinë e Knauf Gips KG