| Hyrja | Kontakti | Struktura e faqes |

 Objektivi i kompanisë sonë është të ofrojë shërbime dhe produkte që përmbushin kushtet dhe pritshmëritë e klientëve dhe partnerëve tanë si edhe kushtet e parashikuara me ligj, udhëzimet e shoqërive profesionale dhe standardet e zbatueshme.

 

  

Certifikata ISO1 Small

 Çertifikata ISO e cilësisë

 

 

 

 

 

 


 

 

 Menaxhimi i cilësisë

    


Që në fillimet e saj kompania Knauf aplikon menaxhimin e cilësisë në të gjithë sektorët e saj. Për këtë arsye ishte thjesht një hap i vogël implementimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë sipas normave evropiane EN ISO 9001:2000.

 

Jo vetëm fabrikat e Knauf-it veprojnë sipas sistemit të menaxhimit të cilësisë, por edhe të gjitha përfaqësitë e grupit Knauf veprojnë sipas këtij sistemi.

 

Knauf Tirana si një pjesë e grupit Knauf është certifikuar për herë të parë më 23.01.2003 dhe i nënshtrohet vazhdimisht kontrollit dhe rinovimit të këtij standardi nga ÖQS.

 

Sistemi i MC përmbush kërkesat e përcaktuara në EN ISO 9001:2008. Knauf Tirana ka një sistem MC që funksionon mirë dhe që synon optimizmin e vazhdueshëm në bazë të vlerësimit nga ÖQS (Sistemi Austriak i Menaxhimit të Cilësisë).

 

 


 

bottom-bar2

 

 

 

Na gjeni...

 

             facebook       youtube  


Kërko në Knauf

Pyetesor Cleaneo Akustik

 

Pyetësori përmban pyetje në lidhje me formën e pllakës cleaneo  

 kliko për më tepër

 

 cleneo1 cleneo3 cleneo4 cleneo5

Partnerët Knauf

   

 Aurora Group (Tiranë)

 

 Enternal Group (Tiranë)

 

 ECO MAT (Tiranë)

 

 ECO MAT(Fier)

 

 Eni Gips (Tiranë)

 

 Feka 10 (Fier)


Faed ( Vlore)

 

Gips Frut (Tiranë)


Gips Karton B.H (Shkodër)

 

Gips Karton (Tiranë)

 

Irbeg (Peshkopi)

 

Pro Gips (Tiranë)


Megatek (Tiranë)

 

Luli Gips (Elbasan)

 

Stella (Lezhë)

 

L&T (Pogradec)

 

DNSH (Sarandë)